Valvottu liikunta toimii

Satunnaistetuissa kokeissa valvotut liikuntaohjelmat antavat parempia tuloksia kuin valvomattomat, koska valvotuissa ohjelmissa liikunta toteutetaan suuremmalla varmuudella. Joissain tapauksissa harjoituksia joudutaan toteuttamaan valvottuna myös turvallisuussyistä.

On huomattavaa, että samalla tavalla kuin lääkehoidoissa, liikuntaharjoittelun positiiviset vaikutukset moniin lopputulosmuuttujiin heikkenevät seurannan aikana, ellei hoitoa jatketa. Kuten muidenkin hoitomuotojen toteutuksessa, on siis tärkeää, että liikuntahoidon jatkumista sopivassa muodossa seurataan pitkällä tähtäimellä.

Alkuperäinen artikkeli: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/tiedeartikkelit/liikunta-kroonisesti-sairaan-apuna/#.VOiyxYccTDc

Kirjoittanut:
Urho Kujala
liikuntalääketieteen erikoislääkäri
liikuntalääketieteen professori
Jyväskylän yliopisto
terveystieteiden laitos