Yhteydenotot

Ajankohtaista

27 helmi

Hyvä kunto parantaa työkykyä ja vähentää stressiä

Liikunta vähentää stressiä ja parantaa työkykyä. Tämän todistaa Oili Kettunen Turun yliopistossa tekemässään väitöstutkimuksessa. Kettunen tutki liikunnan vaikutuksia ihmisen työkykyyn ja henkiseen hyvinvointiin. Molemmissa hyväkuntoisten stressitaso oli alhaisempi kuin huonokuntoisten. Lue lisää

23 helmi

Fyysinen työkyky selittää työurien jatkamista

Fyysinen työkyky selittää parhaiten työntekijän aietta jatkaa työuraansa. Mitä paremmaksi työntekijä kokee fyysisen työkykynsä työuran loppupäässä, sitä enemmän hänellä on työuran jatkamisaikeita. Henkinen työkyky ja muut tekijät selittävät työssä jatkamisaikeita vähemmän kuin fyysinen työkyky. Lue lisää

20 helmi

Johda tuottavasti

Johda tuottavasti on käytännönläheinen tietopaketti esimiestyöhön. Opas tarjoaa myönteisiä esimerkkejä ja kokemuksia työhyvinvoinnin johtamisesta työpaikalla, koska niillä on havaittu olevan suuri merkitys työpaikan menestymiseen. Lue lisää

2 helmi

Osittainen työkyky käyttöön osasairauspäivärahalla

Sairauspoissaolot ovat Suomessa jo pitkään olleet huolestuttavan yleisiä. Niiden osuus työssäkäyvien säännöllisestä työajasta on pysytellyt noin 4 prosentissa usean vuosikymmenen ajan. Jos Suomea verrataan muihin Pohjoismaihin, tällä hetkellä vain norjalaiset ovat suomalaisia useammin poissa työstä sairauden vuoksi. Lue lisää