Liikunta ja lääkkeet

Vaikutusten laaja-alaisuus on tekijä, joka erottaa liikuntahoidot selkeimmin lääkehoidoista; lääkkeet kun yleensä vaikuttavat paljon rajallisempiin elimistön toimintaa sääteleviin signalointireitteihin. Tästä syystä on vaikea kuvitella, että liikunta kokonaan korvattaisiin pillerillä ja sama pätee usein myös päinvastoin. Varsin monilta osin liikunnan ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista tarvittaisiin lisätutkimusta.

Alkuperäinen artikkeli: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/tiedeartikkelit/liikunta-kroonisesti-sairaan-apuna/#.VOiyxYccTDc

Kirjoittanut:
Urho Kujala
liikuntalääketieteen erikoislääkäri
liikuntalääketieteen professori
Jyväskylän yliopisto
terveystieteiden laitos