Kuoleman riski

Liikuntahoidon on todettu alentavan tautispesifiä kuolleisuutta sepelvaltimotauti-, sydäninfarkti- ja sydämen vajaatoimintapotilailla. On huomionarvoista, että meta-analyysien kohteena olleissa satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa potilaiden liikuntakelpoisuus on yleensä tutkittu ja liikuntaohjelmien intensiteetti suunniteltu asianmukaisesti yksilöllisesti.

Alkuperäinen artikkeli: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/tiedeartikkelit/liikunta-kroonisesti-sairaan-apuna/#.VOiyxYccTDc

Kirjoittanut:
Urho Kujala
liikuntalääketieteen erikoislääkäri
liikuntalääketieteen professori
Jyväskylän yliopisto
terveystieteiden laitos