Elintapasairauksien ennaltaehkäisy

Oleellisessa roolissa elintapasairauksen ennaltaehkäisyssä on sitoutuminen terveellisempiin elintapoihin. Elintapasairauksia ovat esim. diabetes, metabolinen oireyhtymä, sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, lihavuus ja ylipaino. Lihavuus ja ylipaino aiheuttavat mm. monia terveysriskejä, mutta niiden esiintyminen vaihtelee suuresti. Kahden yhtä lihavan terveydentilassa voi olla täysin erilaisia muutoksia. Liikunnan merkitystä terveellisenä elintapana on merkittävä, vaikka ylipainoa olisikin.  

Elintapavalmennuskonsepti

Lähestymme sinua kokonaisuutena.  Laajassa kokonaisarvioissa käydään läpi useita asioita:

 • Paino
 • Vyötärön ympärys
 • Elintapasairauden historia
 • Sukuhistoria elintapasairauksien osalta
 • Elintavat
 • Terveydentila

Tavoitteet ja työkalut

Elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä on tavoitteena hyvinvoinnin lisääminen, elämänlaadun paraneminen ja sairauden sekä kuolleisuuden ennaltaehkäisy. Elintapamuutosten pysyvyys on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Psyykkisten ja pystyvyyttä lisäävien voimavarojen kehittäminen on keskeistä. Keskeiset työkalut ovat:

 • Taustaselvitys
 • Elintapasairauden puheeksiotto
 • Asiakkaan motivointi (Hoitoon sitoutuminen, liikuntaresepti, motivoiva haastattelu)
 • Motivaation hakeminen
 • Jatkuva tuki (vertaistuki ja potilashjaus)
 • Liikunnan alan asiantuntijanvalmennus
 • Pitkäaikaisseuranta

Lähtökohtana on sinulle yksilöllinen tilanteeseen soveltuva näyttöön pohjautuvat hoito. Vaikuttavuutta lisätään valmentamalla omahoitoon ja tukemalla elämänhallintaan. Autamme sinua löytämään oman motivaation lähteet. .

Elintapasairauksista voidaankin todeta, että kannettu vesi ei kaivossa pysy.