HealthEx - Terveysliikunta


Tausta

Hallittu muutos on avain elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn. HealthEx on työkalu, joka auttaa saavuttamaan tavoitteita.

Lue lisää:

Liikunta lääkkeenä
Käypä hoito- suositukset
Omahoito


Hyödyt

Patentoidun HealthEx liikuntahoidon vaikutukset ovat kiistattomat lähes kaikissa tutkituissa kroonisissa sairauksissa.

Lue lisää:

Parantaa toimintakykyä
Helpottaa painonhallintaa
Vähentää terveysriskejä


Välitämme tuloksia

Meillä saavutat sitoutumalla pitkäaikaistuloksia. Annamme kaikille palveluillemme hoito- ja vaikuttavuustakuun.

Lue lisää:

Hoitotakuu
Vaikuttavuustakuu
Yksiköiden yhteystiedot

7 syytä valita HealthEx terveysliikunta!

HealthEx - Liikunta lääkkeeksi

Valvottu ja ohjattu liikunta on osoitettu vaikuttavammaksi kuin valvomaton itse toteutettu liikunta. Sinulla on harjoittelun yhteydessä käytössä fysioterapeuttimme jatkuva tuki. Sen avulla myös turvallisuusnäkökulma tulee huomioiduksi.

Patentoitu HealthEx-harjoitteluterapia vaikuttaa moneen sairauteen ja ongelmaan. Samalla yleiskunnon ja voiman lisääntyessä jaksat paremmin.

Lue lisää vaikutuksista >>

Elintapojen vaikutukset

Oleellisessa roolissa elintapasairauksen ennaltaehkäisyssä on sitoutuminen terveellisempiin elintapoihin. Elintapasairauksia ovat esim. diabetes, metabolinen oireyhtymä, sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, lihavuus ja ylipaino. Lihavuus ja ylipaino aiheuttavat mm. monia terveysriskejä, mutta niiden esiintyminen vaihtelee suuresti. Kahden yhtä lihavan terveydentilassa voi olla täysin erilaisia muutoksia. Liikunnan merkitys terveellisenä elintapana on merkittävä, vaikka ylipainoa olisikin.  

Meillä saavutat tuloksia takuuvarmasti!

Valvottu liikunta toimii

Satunnaistetuissa kokeissa valvotut liikuntaohjelmat antavat parempia tuloksia kuin valvomattomat, koska valvotuissa ohjelmissa liikunta toteutetaan suuremmalla varmuudella. Joissain tapauksissa harjoituksia joudutaan toteuttamaan valvottuna myös turvallisuussyistä.

On huomattavaa, että samalla tavalla kuin lääkehoidoissa, liikuntaharjoittelun positiiviset vaikutukset moniin lopputulosmuuttujiin heikkenevät seurannan aikana, ellei hoitoa jatketa. Kuten muidenkin hoitomuotojen toteutuksessa, on siis tärkeää, että liikuntahoidon jatkumista sopivassa muodossa seurataan pitkällä tähtäimellä.

Meillä hyödyt pitkäaikaisesta sitoutumisesta!

30 minuuttia kahdesti viikossa

Tutkimusten mukaan 30 minuutin terveysliikunta 3–4 kertaa viikossa on riittävää fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Esimerkiksi päivittäinen vähintään 30 minuutin pituinen kestävyystyyppinen liikunta voi ehkäistä tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista. Sairauden ilmennyttyä, säännöllinen liikunta parantaa veren sokeritasapainoa.  Lisäksi Glamorganin yliopistossa tutkittiin, että yhden sarjan malli antaa yhtä suuret tehot kuin perinteinen kolmen toistosarjan malli.

HealthEx terveysliikuntakonsepti huomioi namäkin seikat!

Helppoa ja turvallista

Liikuntaohjelmamme sisältää lämmittelyn, lihaskuntoharjoittelun sekä venyttelyt. Henkilökohtaisen ohjelman suorittaminen vie aikaa noin 30 minuuttia! Meillä jokainen pystyy harjoittelemaan turvallisesti ja tehokkaasti. Kaikki harjoitteet tehdään turvallisesti istuen ja selkä tuettuna. Vastuslaitteet säätyvät automaattisesti. Kuntosi parantuessa laitteet myös päivittävät ohjelmasi.

Fysioterapeutti muuttaa liikuntaohjelman kuukauden välein, joten liikunta pysyy tavoitteellisena, motivoivana ja tuloksia tuottavana. Tietojärjestelmämme tallentaa jokaisen harjoittelijan harjoitustiedot, sykkeen ja harjoittelun keston, joten kehityksen seuraaminen on helppoa.

HealthEx sisältää systemaattisen lähestymistavan liikuntaan!

Sinulla on käytössä OmaFysioterapeutti

Terveyden huollon asiantuntija OmaFysiterapeutti auttaa, ohjaa ja opastaa.  Oli kyseessä niskan lieväät oireet, harjoittelun muuttaminen tai jokin muu mieltä askarruttava kysymys. Voit myös lähettää OmaFysioterapeutillesi sähköpostitse kysymyksiä.n

Kaikki samalla kuukausimaksulla!

HealthEx- Apu moneen vaivaan

Tutkimusten mukaan liikunnan on todettu vaikuttavan muun muassa verenpainetasojen laskuun potilailla, joilla on kohonnut verenpaine, hengityskapasiteetin kasvuun keuhkoahtaumataudissa ja astmassa, masennusoireiden vähenemiseen depressiopotilailla ja vähentyneeseen uusintainfarktien ilmaantumiseen infarktipotilailla. Monet fyysistä toimintakykyä kuvaavat mittaukset, kuten maksimaalinen kävelyaika katkokävelypotilailla ja kävelynopeus aivohalvauspotilailla, tavallaan myös kuvaavat hyvin itse sairaudesta toipumista tai sen etenemistä.

Liikuntahoitojen vaikutuksia kipuun on tutkittu runsaimmin tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Itse raportoitua kipujen vähenemistä on todettu muun muassa lievässä ja keskivaikeassa nivelrikossa, kroonisessa alaselkäkivussa ja fibromyalgiassa.

Liikuntahoitojen seurauksena masennus on vähentynyt myös muilla kuin masennuspotilailla, mukaan lukien syöpää sairastaneet potilaat. Syöpää sairastaneiden potilaiden osalta näyttöä on eniten rintasyöpä- ja lymfoomapotilailta

Kaikki samalla kuukausimaksulla!