Elintapasairauksien ennaltaehkäisy

Miksi et käyttäisi vaikuttavampia keinoja työkykyongelmien ennaltaehkäisyy? Oleellisessa roolissa elintapasairauksen ennaltaehkäisyssä on elintapavalmennus. Elintapasairauksia ovat esim.selkävivut,  diabetes, metabolinen oireyhtymä, sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, lihavuus ja ylipaino. Lihavuus ja ylipaino aiheuttavat mm. monia terveysriskejä, mutta niiden esiintyminen vaihtelee suuresti. Kahden yhtä lihavan terveydentilassa voi olla täysin erilaisia muutoksia. Liikunnan merkitystä terveellisenä elintapana on merkittävä, vaikka ylipainoa olisikin.  

1. Riskiryhmien seulonta BeneFit Terveyskyselyn avulla

Kyselyn avulla riskit työkyvyttömyyteen löydetään mahdollisimman varhain, jolloin tutkimukset, hoito ja kuntoutus voidaan aloittaa ajoissa. Kysely toteutetaan koko työyhteisölle riskiryhmien kartoittamiseksi. Työntekijät jaetaan kolmeen ryhmään.


 

A) Riskiryhmään kuuluville aktiivinen fysioterapia/laitekuntoutus 3kk

 • fysioterapeutin tutkimus ja konsultaatio
 • yksilöllinen terapeuttinen ohjattu laiteharjoittelu patentoidulla HealthEx harjoitusmenetelmällä

B) Ei riskiryhmään kuuluville, mutta passiivisesti liikkuville terveysliikunta työnantajan tukemana

 • henkilökohtainen terveys- ja liikuntaneuvonta
 • yksilöllinen ohjattu laiteharjoittelu patentoidulla HealthEx harjoitusmenetelmällä
 • terveysliikuntaan rohkaisu ja motivointi

C) Ei riskiryhmään kuuluville, mutta aktiivisesti liikkuville terveysliikunta työnantajan tukemana

 • henkilökohtainen terveys- ja liikuntaneuvonta tarvittaessa
 • liikunnan jatkamiseen motivointi

2.  Hyvinvointiohjelman laatiminen

Ryhmään A ja B seuloutuneet työntekjät kutsutaan henkilökohtaiseen Terveyskuntokartoitukseen. Sen pohjalta työntekijälle laaditaan oma työhyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen. Terveyskuntokartoituksen pohjalta valitaan osallistujat kursseille. Osa työntekijöistä ohjataan vamman/oireen/sairauden vuoksi lisätutkimuksiin työterveyteen. 

Lähestymme ihmistä kokonaisuutena.  Laajassa kokonaisarvioissa käydään läpi useita asioita:

 • Paino
 • Vyötärön ympärys
 • Elintapasairauden historia
 • Sukuhistoria elintapasairauksien osalta
 • Elintavat
 • Terveydentila

3.1 Ryhmään A - Avokuntoutus 3 kk

Elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä on tavoitteena hyvinvoinnin lisääminen, elämänlaadun paraneminen ja sairauden sekä kuolleisuuden ennaltaehkäisy. Elintapamuutosten pysyvyys on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa.Kuntoutuksen osallistujilla on mahdollisuus valita sopivalla painotuksella oleva 3 kk avokuntoutusohjelma. Tulosten saavuttaminen perustuu HealthEx:in patentoimaan kolmiportaiseen kuntoutusmalliin.

 • Vaihe 1: Aerobinen 4 vkoa tai 8 kertaa
 • Vaihe 2: Kestävyys 4 vkoa tai 8 kertaa
 • Vaihe 3: Voima 4 vkoa tai 8 kertaa

Lisäksi osallistujalle ohjataan omat yksilölliset harjoitteet, jotka tukevat työntekijän kuntoutumista ja oman vastuun kantamista.

 Psyykkisten ja pystyvyyttä lisäävien voimavarojen kehittäminen on keskeistä. Keskeiset työkalut ovat:

 • Elintapasairauden puheeksiotto
 • Asiakkaan motivointi (Hoitoon sitoutuminen, liikuntaresepti, motivoiva haastattelu)
 • Motivaation hakeminen
 • Jatkuva tuki (vertaistuki ja potilashjaus)
 • Fysioterapeutin asiantuntijanvalmennus
 • Pitkäaikaisseuranta 6 kk ja 12 kk

Lähtökohtana on yksilöllinen potilaan tilanteeseen soveltuva näyttöön pohjautuvat hoito. Vaikuttavuutta lisätään valmentamalla omahoitoon ja tukemalla elämänhallintaan. Ihmistä autetaan löytämään omat motivaation lähteet. Näihin päästään auttamalla ihmistä tunnistamaan omat vahvuudet ja kaikki ne asiat, jotka jo toimivat hyvin.
 

3.2 Ryhmään B - Terveysliikunta työnantajan tukemana

Elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä on tavoitteena hyvinvoinnin lisääminen, elämänlaadun paraneminen ja sairauden sekä kuolleisuuden ennaltaehkäisy. Elintapamuutosten pysyvyys on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa.Kuntoutuksen osallistujilla on mahdollisuus valita sopivalla painotuksella oleva 3 kk avokuntoutusohjelma. Tulosten saavuttaminen perustuu HealthEx:in patentoimaan kolmiportaiseen kuntoutusmalliin.

 • Vaihe 1: Aerobinen 4 vkoa tai 8 kertaa
 • Vaihe 2: Kestävyys 4 vkoa tai 8 kertaa
 • Vaihe 3: Voima 4 vkoa tai 8 kertaa

Lisäksi osallistujalle ohjataan omat yksilölliset harjoitteet, jotka tukevat työntekijän kuntoutumista ja oman vastuun kantamista.

4. Omatoiminen harjoittelu

Työtekijään ollaan yhteydessä kuukausittain elintapamuutoksen tukemisen vuoksi. Työntekijä voi jatkaa myös ohjatussa harjoittelussa HealthEx toimipisteissä.


5. Seuranta 6 kk ja 12 kk

Osallistujalle tehdään seuranta 6 kk ja 12 kk jälkeen kuntoutuksen loppumisesta. Tulokset raportoidaan anonyymisti työnantajalle.

Yhteydenotot yhteistyöhön liittyvissä asioissa:

Jaana Rönkkö
jaana.ronkko@healthex.fi

Puh. +358 40 726 2250
työterveyden kehityspäällikkö, TtM
Healthy Exercise Holding Oy
Kirkkokatu 33 , 90100 Oulu
 www.healthex.fi
Fax. +358 8 333 708